Gıda Güvenliği

Bu eğitim kapsamında gıda güvenliğine ilişkin farkındalığın arttırmak amacıyla tehlikelerin nasıl en aza indirgeneceği, ortaya çıkan hataların nereden kaynaklandığını ve bu hatalara nasıl çözüm bulunabileceği uygulamalı olarak sunulmaktadır.

Kurs Hakkında

İnsanın en temel ihtiyaçlarından olan beslenme ve sağlıklı yaşam, gıda güvenliği esasıyla mümkündür. Dünyadaki birçok yeni hastalığın türeyişi gıda güvenliğinin önemini göstermiştir. Gıda kaynaklı hastalıklar, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde insan sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Bu hastalıklar özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve hamilelerde ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Bu tür hastalıkların oluşturduğu tehlikeler insanların sağlığını ve hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır. Gıda güvenliğinin en dar anlamda hedefi; üretilen ürünlerin tüketicilere, biyolojik fiziksel ve kimyasal açından da yaşadığımız çevreye zarar vermemesidir.

Bu ders kapsamında gıda güvenliğine ilişkin farkındalığın arttırmak amacıyla tehlikelerin nasıl en aza indirgeneceği, ortaya çıkan hataların nereden kaynaklandığını ve bu hatalara nasıl çözüm bulunabileceği uygulamalı olarak sunulacaktır.

Yorumlar

4,0

Ortalama Değerlendirme


Bu eğitim hakkında yorum yapılmadı.

SAG101 Gıda Güvenliği

Bu eğitime hemen kayıt olabilirsiniz.

Eğitime Katıl
  • 319 Öğrenci
  • 0 Yorum
  • 4,0 Puan

Bu eğitimi paylaşmak ister misin?