Tepebaşı Kent Enstitüsü, Anadolu'nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitülerinin sosyal eğitim anlayışını günümüzün gelişmiş e-öğrenme teknolojileriyle harmanlayan yenilikçi bir yaşamboyu öğrenme platformudur.

21. Yüzyıl becerileri çerçevesinde dönüşen bireysel ve kurumsal öğrenme ihtiyaçlarına hem uzaktan hem de yüzyüze öğrenme uygulamalarıyla çözümler üretmeyi amaçlayan Tepebaşı Kent Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi arasında oluşturulan üniversite-sektör işbirliği çerçevesinde hayata geçirilmiştir.

Alanlarında uzman akademisyenlerin, e-öğrenme uzmanlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin ortak çalışmaları ile hazırlanan Tepebaşı Kent Ensitüsü eğitimleri; teknolojiden sosyal medya kullanıma, genel kültürden mesleki eğitime kadar her türlü öğrenme ihtiyaca yanıt verebilecek çeşitliliktedir. Eğitimler, başta Eskişehir Halkı olmak üzere yeni bir şeyler öğrenmeyi arzulayan herkese ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Tepebaşı Kent Enstitüsü eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenenlerin performansları, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi onaylı bir katılım sertifikası ile belgelendirilmektedir.

Eğitimde fırsat eşitliği ve adalet

Tepebaşı Kent Enstitüsü; farklı yaş gruplarındaki bireylere, bilgiye ulaşma noktasında eşit ve adaletli koşullar hazırlar. Yaşamboyu devam eden ve okul dışına taşan yönüyle bireylerin girişimci ve araştırmacı kimliğini şekillendirir.

Nüfusun köylerde yoğunlaştığı bir dönemin kurtarıcı projesi Köy Enstitüleri’nden yola çıkarak nüfusun kentlerde yoğunlaştığı ‘modern çağın’ gri sorunlar yumağı kentlerde bir çözüm önerisi olabilecek Kent Enstitüleri’ni hayata geçirmenin zamanıdır.

Belediye hizmet merkezlerinde verilen eğitimleri daha ileri bir aşamaya taşıyarak bu eğitimlerin yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yüz yüze ve bilgisayar aracılığıyla internet üzerinden sunulması ile tüm vatandaşları kapsayan bir kent gelişim modeli hedeflenmektedir. Vatandaşlara sunulan sürdürülebilir uygulama içeriğinde eğitim, beceri ve üretim döngüsünü tamamlanmaktadır. Belediyenin hizmet verdiği enstitü merkezleri ile uzaktan eğitim uygulaması birbirini destekleyen ve sürekli etkileşim halinde olan bir yapıdadır.

Sağlıklı, yaşanabilir, sürdürülebilir bir kent topluluğu oluşturmak için her yaş grubunda bilgiye ulaşmak, eğitimde eşitsizlikleri ortadan kaldıracak bir “destekleyici eğitim modeli” uygulamaktır.

Bu model ile;

  • Eğitim ve güçlendirme yönetiminin uygulaması yapmak,
  • Hayatın her alanında sanat etkisini arttırmak,
  • Tüm vatandaşlara esnek öğrenme ve gelişim imkanının sunulması,
  • Kent yaşamını daha dayanışmacı, paylaşımcı ve sürdürülebilir kılmak amaçlanmaktadır.

Günümüzde yerel yönetimlerin toplumun eğitimine ve gelişimine destek olması konusundaki önemi giderek artmaktadır. Bu bilinçle hareket eden Tepebaşı Belediyesi, yaşam boyu eğitim ilkesinden yola çıkarak sürdürülebilirlik açısından uygunluğunu tespit ettiği projeleri hayata geçirmektedir.

Enstitü Merkezleri

Enstitü merkezleri ile uzaktan eğitim modülü, temelde birbirini besleyen ve destekleyen bir yapıdadır. Bu karşılıklı etkileşim ile farklı kesimlere ulaşılması, eğitim ve gelişim potansiyelinin arttırılması hedeflenmektedir.

Belediye hizmet merkezlerinin her biri enstitü merkezi olarak hizmet vermektedir. İlçe geneline yayılmış enstitü merkezlerinde başta Belde Evleri olmak üzere 75 farklı noktada Kent Enstitüsü anlayışıyla eğitimler ve uygulamalar yapılmaktadır.

Belde Evleri / Deneyimli Kafeler / Gençlik Merkezleri / Çocuk Merkezleri / Sosyal Tesisler ve Spor Tesisleri / Engelli Atölyeleri / Hobi Bahçeleri / Sağlık Merkezleri / Sanat ve Kültür Merkezleri

İlçede yaşayan tüm yurttaşların kullanımına açık olan enstitü merkezleri;

  • duyarlılık, farkındalık, dayanışma ve yardımlaşma değerlerinin güçlendiği,
  • bireylerin sosyalleşebildiği,
  • mahalle ihtiyaçlarına göre çevre, spor, sağlık, mesleki eğitim, el sanatları, hukuk, müzik, teknoloji alanlarında eğitimlerin ulaşılabilir olduğu,
  • bireylerin en yakınında güvenilir bilgiye ulaşabildiği,
  • kamu sağlığı ve refahını, çevresel sürdürülebilirliği, sosyal adalet ve toplumsal barışı geliştirici eğitimlerin planlanabildiği ve uygulanabildiği kurumlardır.