Müşteri İlişkileri

Bu eğitim kapsamında müşteri odaklı anlayış çerçevesinde iş yaşamındaki müşteri ilişkilerinin nasıl düzenlenmesi gerektiğine ilişkin güncel ve pratik bilgiler sunulmaktadır.

Kurs Hakkında

Günümüzün yoğunlaşan rekabet koşulları, kuruluş ve müşteri arasındaki olumlu ilişkileri üstünlük sağlayıcı önemli bir faktör olarak ön plana çıkarmaktadır. Sağlıklı ve uzun dönemli müşteri ilişkileri kuruluşların en önemli rekabet aracına dönüşmektedir.

Rekabet ve pazarlamada 1960’larda yeni ürünler ortaya koyabilmek önemli iken 1970’lerde düşük maliyet önem kazanmıştır. 1980’lerde ise, hayatımıza giren «toplam kalite» kavramı rekabet üstünlüğünde kilit nokta olarak gündeme gelmiş; 1990’lardan itibaren ise, müşteri kavramı, müşteri memnuniyeti ve ilişkileri rekabette anahtar olarak kabul görmeye başlamıştır.

Bu bilinçle hazırladığımız Müşteri İlişkileri Eğitimi katılımcılarının iş yaşamlarındaki müşteri ilişkilerini en üst düzeye çekmeyi amaçlamaktadır.

Yorumlar

4,0

Ortalama Değerlendirme


Bu eğitim hakkında yorum yapılmadı.

ILT103 Müşteri İlişkileri

Bu eğitime hemen kayıt olabilirsiniz.

Eğitime Katıl
  • 252 Öğrenci
  • 0 Yorum
  • 4,0 Puan

Bu eğitimi paylaşmak ister misin?